Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

trrrueblood
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk – Radio Armageddon
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

May 22 2015

trrrueblood
I don't think I would be able to live without music in my life.
— Naya Rivera
Reposted fromJamesEvans JamesEvans vianadelle nadelle
trrrueblood
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Reposted fromthedevilstears thedevilstears vianadelle nadelle
trrrueblood
Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów.
— John Lennon
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianadelle nadelle
trrrueblood
Kiedy ktoś się na mnie gapi, rozumiem, że...
Reposted fromreksi0 reksi0 vialonelyjulia lonelyjulia
trrrueblood
Ale zawahałem się, a zawsze, kiedy się zawahasz, zrobisz coś odwrotnego niż to, czego naprawdę chcesz.
— Rodrigo Muñoz Avia "O psychiatrach, psychologach i innych psycholach"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vialonelyjulia lonelyjulia
trrrueblood
1025 be89
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialonelyjulia lonelyjulia
trrrueblood
Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą Cię zadziwić, wywołać wstrząs. Ważne jest aby nie dotknęła Cię straszna choroba - obojętność.
— Ryszard Kapuściński

May 18 2015

trrrueblood
5618 3adb 500

Love, Rosie.   (2014)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianadelle nadelle

May 17 2015

trrrueblood
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter vianadelle nadelle
trrrueblood
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol vianadelle nadelle
trrrueblood
Fajnie było się upijać. Postanowiłem, że zawsze będę to lubił.
— Bukowski / Z szynką raz
7584 0904
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vianadelle nadelle
trrrueblood
9949 b5d3
Reposted fromusual usual viatrytobesuperwoman trytobesuperwoman
trrrueblood
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viakamizelka kamizelka
trrrueblood
Diabła warte to nasze życie, powiem panu. Te wszystkie nasze sny, marzenia, nadzieje.
— Traktat o łuskaniu fasoli, W.Myśliwski
Reposted fromcytaty cytaty viakamizelka kamizelka
trrrueblood
Reposted fromfelicka felicka

May 05 2015

trrrueblood
Zobaczysz, jeszcze Ci dziś przejdę przez myśl.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vianadelle nadelle
trrrueblood
8458 967b
Reposted fromrichtich richtich vialonelyjulia lonelyjulia
trrrueblood
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl