Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

8737 0efc
Reposted fromtwice twice vianadelle nadelle
trrrueblood
6838 0009
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viadrugs drugs
trrrueblood
Jestem nijaka ni fajna ni mila ni potrzebna
— wnioski tego dnia
Reposted fromZlaKobieta ZlaKobieta vialonelyjulia lonelyjulia
trrrueblood
9558 6703 500
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
trrrueblood
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 vianadelle nadelle
trrrueblood
4917 b25f
Reposted frompoppyseed poppyseed vianadelle nadelle

March 28 2015

trrrueblood
Drogi Boże, Przez cały dzisiejszy dzień do tej pory postępuję jak należy. Nie złościłem się, nie byłem chciwy, złośliwy, samolubny, zazdrosny ani uszczypliwy, nic jeszcze nie wypiłem ani nie fajczyłem. Nawet ani razu nie skłamałem. Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Ale drogi Boże, za chwilę zamierzam wstać z łóżka i od tej pory bardzo będę potrzebował Twojej pomocy.
— Jan Grzegorczyk

March 09 2015

trrrueblood
6999 39f1
Reposted fromrol rol viafelicka felicka

March 08 2015

trrrueblood
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol vialonelyjulia lonelyjulia
trrrueblood
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum vianadelle nadelle
trrrueblood
8510 1572 500
Zulczyknj
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianadelle nadelle
trrrueblood
Upiłem się. Dokumentnie. Doszczętnie. Na potęgę. Mamo, więcej.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromtszttszt tszttszt vialonelyjulia lonelyjulia
3682 2360 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka

March 02 2015

trrrueblood
0922 edfc
Reposted fromCsengee Csengee vianadelle nadelle
4592 a0de
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianadelle nadelle
6364 3901 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka

February 23 2015

trrrueblood
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viamotionlessart motionlessart
trrrueblood
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viamotionlessart motionlessart
trrrueblood
9498 1d46
Reposted frompollywood pollywood viamotionlessart motionlessart
trrrueblood
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
— Albert Einstein
Reposted frompesy pesy viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl